Khu vực phía Nam | World Mosquito Program Skip to main content
Le Minh Duong
 

Dự án Wolbachia Khu vực phía Nam hoạt động dựa trên sự hợp tác giữa World Mosquito Program (Chương trình Muỗi Thế giới), Viện Pasteur TP.HCM và Tổ chức Action on Poverty tại Việt Nam (AOP Việt Nam). Viện Pasteur TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện dự án và AOP hỗ trợ về mặt kinh phí, mua sắm và cung cấp đối tác thực hiện.

Viện Pasteur TP.HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang để triển khai các hoạt động dự án tại địa phương.

Dự án sẽ được thực hiện trong 43 tháng và được chia thành ba giai đoạn: chuẩn bị, thả muỗi và giám sát. Trong giai đoạn chuẩn bị, dự án sẽ đặt các bẫy muỗi tại những địa bàn dự kiến thả muỗi để xác định thông tin về đặc trưng của muỗi tại địa phương. Đồng thời, dự án cũng xây dựng hồ sơ cộng đồng phục vụ cho việc gặp gỡ, trao đổi và giới thiệu dự án đến với người dân.

Việc thả muỗi sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia thực địa và triển khai thả muỗi tại các địa điểm công cộng như công viên, đường phố, sân vận động và khu vực ven sông.

Want to learn more about the World Mosquito Program and our sustainable and nature-based Wolbachia method?