Về World Mosquito Program | World Mosquito Program Skip to main content
Wolbachia (green) in the ovaries of Aedes aegypti mosquitoes
 

VỀ PHƯƠNG PHÁP WOLBACHIA CỦA WMP

Phương thức hoạt động

Dự án sử dụng “Phương pháp Wolbachia”, phương pháp này được đặt theo tên của loài vi khuẩn Wolbachia. Dựa trên rất nhiều nghiên cứu, chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra phương pháp mới giúp hạn chế sự lây lan của các bệnh do muỗi vằn truyền như sốt xuất huyết, Zika, chikungunya và sốt vàng da.

Việc tăng số lượng muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia tại địa phương sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của các bệnh do muỗi vằn truyền một cách tự nhiên và an toàn, đặc biệt là tại các đô thị hay những vùng rộng lớn hơn. Bằng chứng là những khu vực có mật độ muỗi vằn mang Wolbachia cao không ghi nhận dịch sốt xuất huyết bùng phát.

 

Từ năm 2011, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm Phương pháp Wolbachia trên thực địa ở nhiều nơi trên thế giới.

Kết quả theo dõi dài hạn cho thấy rằng Wolbachia có thể tự duy trì ở mức độ cao tại phần lớn các địa điểm thực hiện dự án của WMP, có nơi lên đến tám năm sau khi tiến hành thả muỗi. Tại những vùng có tỷ lệ muỗi mang Wolbachia cao, chúng tôi chưa phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết nào.

Kết quả từ những khu vực thực hiện dự án của chúng tôi cho thấy: số lượng ca nhiễm sốt xuất huyết tại các điểm thả muỗi thấp hơn hẳn so với các khu vực xung quanh không thả. Thực nghiệm tiêu chuẩn vàng gần đây nhất của chúng tôi ở Yogyakarta, Indonesia cho thấy tỷ lệ mắc sốt xuất huyết giảm 77% và số ca nhập viện do sốt xuất huyết giảm 86% ở các khu vực thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia so với các đối chứng không được thả muỗi.

banner
 

SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi thực hiện dự án tại nhiều địa phương trên toàn thế giới để góp phần giảm thiểu mối đe dọa đến từ các dịch bệnh do muỗi vằn truyền.

World Mosquito Program luôn hợp tác chặt chẽ với cộng đồng, chính quyền và y tế địa phương nơi triển khai thả muỗi để nhận được sự đồng thuận từ phía người dân trong việc triển khai Phương pháp Wolbachia.

Want to learn more about the World Mosquito Program and our sustainable and nature-based Wolbachia method?