Dự án WMP tại Nha Trang | World Mosquito Program Skip to main content
Vietnam
 

Vĩnh Lương

Trường Đại học Monash và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Việt Nam (NIHE) ký kết thỏa thuận triển khai dự án tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà vào năm 2017. Chúng tôi đã có nhiều hoạt động tiếp cận cộng đồng để giải thích về hiệu quả của phương pháp Wolbachia trong việc ngăn ngừa các bệnh do muỗi truyền.

Gặp gỡ, tiếp xúc với người dân luôn là một phần quan trọng của dự án. WMP luôn mong muốn được kết nối với cộng đồng các dân tộc khác nhau, đa dạng về độ tuổi và có khả năng tiếp cận thông tin khác nhau. Vì vậy, từ đầu năm 2018, chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ để tiếp cận cộng đồng người dân địa phương thông qua nhiều kênh truyền thông khác nhau.

 Tại xã Vĩnh Lương, tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với dự án (trước khi thả muỗi) là 97%. Sau khi nhận được sự đồng thuận cao của cộng đồng địa phương, dự án đã thực hiện thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia ở khu vực này vào giữa năm 2018 và chúng tôi hiện tại vẫn đang tiếp tục theo dõi tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết và mật độ muỗi mang Wolbachia tại các khu vực đã thả muỗi. Người dân địa phương đã và đang nhiệt tình ủng hộ dự án ở Vĩnh Lương và mong muốn dự án có thể ngày càng mở rộng hơn.

Nha trang
 

DỰ ÁN TẠI ĐẢO TRÍ NGUYÊN

Sau khi trường Đại học Monash và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Việt Nam (NIHE) ký thỏa thuận triển khai dự án vào năm 2006, các nhóm cán bộ của chúng tôi đã tiếp xúc, trao đổi với người dân để trình bày và giới thiệu về phương pháp Wolbachia trong việc ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh do muỗi truyền.

Trong hai giai đoạn của dự án (2006-2008 và 2012-2015), chúng tôi đã tiếp xúc và trao đổi thông tin với người dân địa phương ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau.

Tỷ lệ người dân tại đảo Trí Nguyên ủng hộ dự án trước khi thả muỗi đạt 97,2%.

Chúng tôi đã tiến hành thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia tại đảo Trí Nguyên vào năm 2013 và 2014.

Want to learn more about the World Mosquito Program and our sustainable and nature-based Wolbachia method?